Πρακτικα θεματα

Αναχώρηση - Επιστροφή

Αναχωρηση

- Με την άφιξή σας στο σημείο αναχώρησης υπογράφεται το μισθωτήριο συμβόλαιο.

- Γινεται επίσης παρουσίαση του σκάφους καθώς και του εξοπλισμού ασφαλείας που το συνοδεύει.

- Το σκάφος σας παραδίδεται με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμων για την καλυτερη διευκόλυνσή σας.

- Πριν την αναχώρισή σας ενημερώστε μας επίσης εάν θέλετε το σκάφος να εφοδιαστεί με συγκεκριμένα snacks ή αναψυκτικά.

Επιστροφη

- Η επιστροφή του σκάφους γίνεται σε προκαθορισμένη ώρα.

- Η καταβολή του κόστους των καυσίμων γίνεται με την επιστροφή του σκάφους και τον πλήρη εφοδιασμό του. Το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων το επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ναυλωτής.

- Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνει και υπολογισμός του κόστους και της κατανάλωσης των καυσίμων μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης που φέρει το σκάφος.

- Επιθεώρηση του σκάφους.

Damage analysis costs

- In case of damage on the boat there is an excess of 2.500€ / 5.000€ depending on the size of the boat.

- Damage Analysis Cost in €

- Hull damages at front, scratches and small Gel coat repairs |80

- Hole in the hull due to rock, wood, floating barrel or else |2.500

- Bent Propeller from rock, sand or wood strike (As well as Putting the boat in or out of the water) |300

- Brake Propeller from rock, sand or wood strike (As well as Putting the boat in or out of the water) |800

- Damage-Broken cover of cd / mp3 player |60

- Damage of cd / mp3 player |250

- Throttle damage |150

- Cuts in resting pillow = repair in resting pillow |Prices from the manufacturer

- Bend of Inox =Replace Inox |Prices from the manufacturer

- Hole and cut on tubes bigger than 8-10 cm |2.500

- Hole and cut on tubes bigger than 5 – 8cm |800

- Hole and cut on tubes bigger than 3-5 cm |500

- Hole and cut on tubes bigger than 1-3cm |200

- Hole and cut on tubes bigger than 1cm |100

- Loss of peripherals such as life jackets and emergency flairs, engine power, secondary auxiliary safety engine, portable fuel tank, fire extinguisher, cruising instruments, compass, electronic GPS-Plotter, cruising lights and mooring lights, anchors, mooring lines x 4, swimming ladder, radio-CD player, ice-cooler fridge, tool –kit, repair-kit, sun tent and cruising ten |Prices set from our inhouse marine store

- Loss of auxiliary safety engine = replace of auxiliary safety engine 2.500

- Mechanical damage of auxiliary safety engine |Maximum repair cost 1.500

- Twist of auxiliary safety engine base rack |300

- Scratch or broken cover of auxiliary safety engine = Replace of auxiliary safety engine |Maximum repair cost of 2.500

- Loss of main engine= replac
e of main engine |2.500

- Mechanical damage on main engine = check damage report |Maximum repair cost of 2.500

- Scratch or broken cover of main engine = Replace of auxiliary safety engine |Maximum repair cost of 2.500

- Coloring of boat or tubes |Maximum repair cost of 2.500

ESPA